6 Eskadra Lotnictwa Taktycznego

6 Eskadra Lotnictwa Taktycznego

Polisch Air Force
Poznan-Krzesiny AB
Poland
F-16C/D Block 52 Fighting Falcon
Full Member
2011